Bandung, 10 Juni 2017 (Bakinonline.com)

UAR PANGAJAK

Didasaran kutinimbangan ngadamel GWA X – 75 – IPA ieu teh kanggo nyambungkeun deui rasa sumaduluran nu tos puluhan tahun pegat ku alatan bareda udagan sareng padumukan, panuhun kasadaya anggota aktif/non aktif, sing kersa nyoreang nyawang katukang, teras kura-koreh milarian laratan, dimana sareng kumaha balad urang mangsa SMA baheula, ulah diengkekeun enggal sauran sina gabung, urang bareng nostalgia ku sempal guyon gogonjakan nu sawaktos-waktos mah urang balakecrakan ku botram.

Atuh ka warg-wargi anu rumaos alumni ti SMAN X Program PASPAL/IPA Alumni tahun 1975, disuhunkeun kalayan hormat supados tiasa enggal gabung ku cara ngahubungi sdrk. H. MAHDAR Kapala SMP/SMA – YAS Jl. PPH. Mustopa (Jl. Suci Kota Bandung) atau ka Sdrk. NANI KUSNIANI di Jl. Sekepanjang – Cikutra pengkereun SMAN X. Bandung, Diantos ……… !!! ,   a.n. Panitia, Nani Kusniani, (Redaksi Bakin).